Hukuki Tercüme

Tercüme Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Hukuki tercüme çeviri sektöründe en yüksek bilgi ve deneyim gereksinimine sahip alanlardan biridir. Ülkelerin sahip olduğu yasa ve mevzuatlar arasındaki farklar, mevcut hukuk sistemleri ve uygulamalardaki değişiklikler ya da doğası itibarı ile bu alanın sahip olduğu alt-alanlar, hukuki çeviri sürecini etkileyen öğelerden yalnızca bir kaçıdır.

Hukuki metinlerin tercümesinde, öncelikle ilgili metnin, hukukun hangi alt-alanına mensup olduğu belirlenmeli, çeviri süreci kararları bu doğrultuda alınmalıdır.  Sözgelimi, fikri mülkiyet haklarına ilişkin bir dava metni ile, bir ceza davasına ilişkin tutanakların çeviri süreçleri arasında önemli farklar mevcuttur. Keza, tapu ve kadastro hukukuna ilişkin bir metnin gerektirdiği yetkinlik ile, bilişim hukukuna ilişkin yayınlanmış bir düzenleme metninin gerektirdiği yetkinlik birbirinden son derece farklı olacaktır.

Özellikle ülkemizde, çeviri hizmeti ile ilgili yasa ve düzenlemelerin yeterince olgunlaşmamış olması, hukuki çeviri konusunda müşterilerin önemli kısıtlamalar ile yüzleşmesine neden olabilmektedir.

Yapılan hukuki tercümelerin, özellikle hukuki çeviri alanında uzmanlık eğitimi almış mütercim tercümanlar tarafından gerçekleştirilmesi ve anlaşmalı avukatlarımız tarafından okunması, sunmuş olduğumuz hukuki çeviri hizmetinin kalitesini önemli ölçüde arttırmaktadır.

Hukuki tercüme konusunda, hizmet almayı düşündüğünüz kurumun yetkinliğinden emin olmak için izleyebileceğiniz bir takım doğrulama süreçleri mevcuttur. Bunlardan ilki, ilgili kurumun bu alanda uzmanlaşmış bir tercüman bulundurup bulundurmadığını sormak olacaktır. Ek olarak, gerçekleştirilen hukuki tercümelerin anlaşmalı bir avukat tarafından kontrol edilip edilmediğini sormak da, bir müşteri olarak elde edeceğiniz tercüme metnine ilişkin önemli ipuçları verebilir.

Ekinoks çeviri olarak bizler; sahip olabileceğiniz her türlü endişe ve soruyu giderebilmek adına; içinizi rahatlatacak tüm bilgileri vermekten mutlu olacağımızı belirtmek isteriz. Zira, ülkemizde, tercüme sektöründeki yetkinlik uçurumunun farkına varmış bir sektör paydaşı olarak, siz müşterilerimize karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Özellikle, ister gerçek, ister tüzel bir kişilik olsun, hukuk gibi, müşterilerimizin geleceğini yakınen etkileyebilecek bir alanın getirdiği sorumluluğun farkındayız. İhtiyacınız ne olursa olsun; Ekinoks Çeviri olarak bizler, vekaletname tercümesi, mahkeme kararı ya da mahkemeye ait belgelerin tercümeleri, ihale dosyaları, gayrimenkul alım-satım ve kiralama sözleşmeleri tercümesi, yasal anlaşmalar, patent başvuruları için gerekli evraklar, teklif mektupları tercümeleri, boşanma kararlarına ilişkin hukuki tercümeler, kredi ve leasing evraklarının tercümeleri; ibraname tercümeleri, yargıtay kararları, teminat mektubu, yabancı ve yerli mevzuat ve neşiyata ilişkin metinler, Vasiyetname, istibane yazışması dahil, ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere sizlere en güvenilir tercümeyi sunmakla mükellef olduğumuzun bilincindeyiz.

Tercüme Hizmetlerimiz

Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme / çeviri sektöründe en yüksek bilgi ve deneyim gereksinimine sahip alanlardan biridir.

Teknik Tercüme

Teknik Tercüme, özellikle ticari işletmeler tarafından en sık tercih edilen tercüme hizmetleri arasında yer almaktadır.

Simultane Tercüme

Simultane ya da eş zamanlı çeviri, tercümenin konuşma ile aynı anda gerçekleştirildiği sözlü çeviri hizmetidir.

Ardıl (Sözlü) Tercüme

Ardıl tercüme; konusmacının belirli aralıklar ile durakladığı ve tercümanın konuşmacı tarafından o ana kadar söylemiş olduklarını aktardığı tercüme biçimini ifade etmektedir.

Akademik Tercüme

Akademik tercümeler; Türkiye içinde ya da dışında bulunan üniversitelerde hazırlanan ve yayınlanan makaleler, tezler ya da projelerin istenilen dile tercüme edilmesidir.

Altyazı Tercüme

Alt yazı tercümelerinde; orijinal kaynak kullanılarak doğru bir şekilde yapılmalı, diyalog hızına göre düzenlenmeli ve okuma hızı da orantılı olarak belirlenmelidir.

Edebi Tercüme

Edebi tercümeler; mecazi anlamlar içeren, kendine has bir dili ve içeriği olan ve tamamen uzmanlık gerektiren tercümelerdir.

Finansal Tercüme

Finansal belgelerin tercümesinde, tercümenin doğru ve eksiksiz yapılması ve ayrıntılara dikkat edilmesi çok önemlidir.

Redaksiyon

Redaksiyon; tercümesi yapılmış olan bir metnin uzman bir redaktör tarafından dilbilgisi denetiminin yapılması, imla hatalarının düzeltilmesi, noktalama yanlışlarının giderilmesi,

Tıbbi Tercüme

Özel bir tercüme alanı olan tıbbi tercüme; diğer alanlara kıyasla daha fazla uzmanlık ve bilimsel bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.

Ticari Tercüme

Globalleşen dünyaya uyum sağlamak ve Avrupa Birliği sürecinde sorunsuz ve hızlı bir şekilde yol almak için tüm ticari evrakların diğer dillere tercüme edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Web Sitesi Tercüme

İş dünyasında internet siteleri şirketlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Tüm Dillerde

Profesyonel çeviri hizmetleri

Hızlı Tercüme

Ekinoks Çeviri Hizmetleri olarak ihtiyacınız olduğunda en hızlı şekilde sizlere hizmet sunuyoruz.

Tüm Dillerde Çeviri

Ekinoks Çeviri Bürosu olarak ihtiyacınız olan tüm dillerde sizlere çeviri hizmeti sunuyoruz.

Tüm Dillerde Güvenilirlik

Ekinoks Çeviri bürosu olarak tüm dillerde kaliteli ve doğru çeviri yapıyoruz.

Lisanın sözü, kalbinin özüdür.

Hz. Ali